Yritysilmeen suunnittelu2023-12-13T12:05:56+02:00
Brändäys - Yritysilmeen suunnittelussa otetaan huomioon kokonaisvaltaisest yrityksen visuaalinen ilme kaikkialla missä se näkyy

Yrityksen visuaalinen ilme

Yritysilmeen
suunnittelu

Autamme pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä startup-yrityksiä erottautumaan ja näyttämään upeilta.

Yritysilme joka puhuttelee

Yritysilmeen suunnittelussa logoa voidaan pitää ilmeen perustana, mutta logosuunnittelun lisäksi menestyville yrityksille suunnitellaan myös tunnusomainen kirjasintyyli, niin digimaailmaan kuin printiinkin. Nämä yritykset tunnistetaan huolellisesti suunnitellusta visuaalisesta ilmeestä, kuvamaailmastaan ja tunnusväreistä > Brändäys

Suunnittelemme yrityksellesi yritysilmeen, joka puhuttelee ja jolla yrityksesi erottuu edukseen.
Luodaan yrityksellesi identiteetti, joka viestii toivottua tunnelmaa ja pohjautuu ydinsanomaan.

Yritysilmeen suunnittelussa otamme huomioon seuraavat tekijät:

Logo: Logo on yrityksen tunnus, ja se toimii usein yritysilmeen perustana. Logo määrittää visuaalisen tyylin ja väripaletin muille elementeille.

Värit: Väripaletti valitaan huolellisesti ja se heijastaa usein yrityksen arvoja ja persoonallisuutta. Värit voivat vaikuttaa voimakkaasti ihmisten tunteisiin ja mielikuviin, joten niiden valinta on tärkeä osa yritysilmeen suunnittelua.

Typografia: Yritykselle valitaan yleensä muutama fontti, jotka sopivat sen visuaaliseen ilmeeseen. Fontit voivat viestiä erilaisia tunnelmia ja viestejä, joten niiden valinta on harkittava tarkkaan.

Graafiset elementit: Nämä voivat sisältää erilaisia kuviin ja muotoihin liittyviä elementtejä, jotka tukevat yrityksen visuaalista ilmettä. Ne voivat lisätä visuaalista kiinnostavuutta ja auttaa erottumaan kilpailijoista.

Kuvatyyli: Yritysilmeen osana määritellään, millaisia kuvia ja visuaalista materiaalia yritys käyttää markkinoinnissaan. Kuvien tyylin tulisi olla yhteneväinen ja tukea yrityksen viestiä.

Graafiset ohjeistot: Suunniteltaessa yritysilmettä, luodaan yleensä graafiset ohjeistot, jotka sisältävät tarkat ohjeet siitä, miten eri visuaalisia elementtejä tulisi käyttää eri medioissa ja tilanteissa. Tämä varmistaa yhtenäisen ja ammattimaisen ilmeen kaikissa yrityksen viestintäkanavissa.

“Parasta jälkeä IKINÄ”

Markku Tikkamäki
Liukuovi Center

“Olemme olleet tyytyväisiä saamaamme palveluun. Laatu on vastannut hyvin odotuksiamme ja hinta-laatusuhde toimii hyvin.”

Mikko Finne
Asuntoneuvoja

katso miten olemme ilahduttaneet asiakkaitamme

Design portfolio

Yritysilmeen suunnittelu

Näin suunnittelu etenee

aloitus

Tutkimus ja kartoitus

Visuaalisen ilmeen suunnittelun perusta on perinpohjainen tutustuminen yrityksesi toimialaan, kohderyhmään ja kilpailijakenttään. Vastauksesi kysymyksiimme auttavat meidät yritysilmeen suunnittelussa alkuun. Suunnittelussa huomioimme erityistoiveesi.  Seuraamme myös tiiviisti alan trendejä tavoitteenamme suunnitella yrityksellesi ilme, joka huomataan ja joka kestää myös aikaa.

Tunnelman, värimaailman ja logon suunnittelu

Visuaalisen ilmeen väripaletti + design

Aloitamme varsinaisen visuaalisen ilmeen suunnittelun moodboardilla. Kuvien kerääminen on oiva ja tehokas tapa hakea tunnelmaa ja tyyliä, jonka yrityksesi haluaa kohderyhmälleen viestiä. Moodboard on oiva työkalu työn tilaajan ja suunnittelijan väliseen työskentelyyn. Sen avulla toivottu tyyli saavutetaan 100%. Moodboardin yhteydessä muotoutuu myös päävärien paletti.

Yritysilmeen tunnelmaa määrittelee myös kirjasintyyppi (fontti) jota käytetään johdonmukaisesti kaikkialla missä yritys näkyy. Digi- ja printtiympäristöön valitaan kumpaankin  niihin parhaiten soveltuvat fontit.

Logosta syntyy suunnittelupöydällä useita kymmeniä eri vaihtoehtoja, kunnes helmet alkavat hioutua. Näistä esittelemme asiakkaalle n. 3-5 parasta.

Kommentointi  ja  kehitystyö

Yritysilmeen kehitys + viimeistely

Kehitysvaiheessa asiakaalla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja kertoa mahdollisia toiveita. Jatkoon logoista valitaan yksi, josta lähdetään hiomaan lopullista timanttia. Valmiista logosta luovutamme asiakkaalle versiot eri käyttötarkoituksiin sähköiseen sekä printtiympäristöön.

Tiedämme miten erottaa yrityksesi kilpailijoista.

 

Tiedämme miten erottaa yrityksesi kilpailijoista.

 

Go to Top