CASE / Brändin kirkastus / Verkkosivu-uudistus

Konehuone

Nyk. Netnordic

TOIMENPITEET

Brändin kirkastus
Verkkosivujen konsepti
Verkkosivuston suunnittelu / Web design
Graafinen suunnittelu
Responssiivinen design
Word Press-julkaisujärjestelmä

https://www.konehuone.fi/

” Sopivan kokoinen partneri. Hyvä kemia alusta alkaen. Fiksuja näkemyksiä.”

ilari weide

CEO /Konehuone

MacBook_konehuone

Konehuoneen suunnitelmissa oli brändin kirkastus ja verkkosivu uudistus. Etsiessään projektille toteuttajaa, kriteereitä olivat mm. hinta-laatusuhteeltaan hyvä toimija sekä mukava tiimi, jonka kanssa projektia olisi helppo viedä eteenpäin.

Haasteet

Lähtötilanne

Konehuone on suuria ja keskisuuria yrityksiä sekä julkishallintoa palveleva asiantuntijaorganisaatio, joka on keskittynyt auttamaan asiakkaitaan modernisoimaan konesaliratkaisujaan ja hyödyntämään julkipilviratkaisuja.

IT-alalla on tapahtunut digitaalinen murros ja Konehuone on kehittynyt alan murroksen mukana voimakkaasti. Konehuoneen brändi ei kuvastanut enää nykyistä toimintaa eivätkä verkkosivut olleet päivittyneet yrityksen voimakkaan kehittymisen mukana.

Miten palvelusta oli apua?

Projekti käynnistettiin tutkimuksella ja work-shopilla. Kartoitimme nyky-tilanteen, sekä tutustuimme tarkemmin kilpailijakenttään.

Astuimme Konehuoneen asiakkaan saappaisiin ja käsittelimme perusteellisesti yrityksen arvoja asiakkaan perspektiivistä. Kävimme läpi erottautumista, sekä pureuduimme tarkemmin ostajapersooniin. Kävimme läpi ostajan polun eri vaiheita ja kartoitimme millaisia ostajat ovat, mikä heitä kiinnostaa sekä mitkä ovat hänen tunteensa ja tavoitteensa. LOCOmoi teki myös avainsana-analyysin, joka kertoo millaisilla termeillä Konehuoneen tuotteita ja palveluita etsitään, ja kuinka Konehuone sijoittui hakutuloksissa.

Laadimme suunnitelman, joka ohjaa asiakkaan juuri häntä kiinnostavan tiedon pariin, herättää kiinnostuksen tuotteen ostamiseksi ja poistaa mahdollisia ostamista estäviä pelkoja .

Tulokset

Konehuoneen Ilari Weide kuvailee yhteistyötä onnistuneeksi ja suosittelisi LOCOmoita mielellään:

”Onnistuimme hyvin! Modernisoimme ilmeemme vastaamaan nykyistä toimintaa. Mahdollistimme monikanavaisen markkinoinnin. Loimme positiivisen työantajamielikuvan auttamaan rekrytoinneissa. Vahvistimme sitoutumistamme teknologiakumppaneillemme.”

Asiakasyritys

Suomen Konehuone Oy
• IT palvelut, Konesaliratkaisut ja julkipilviratkaisut
• Perustettu vuonna 2015
• Henkilöstön omistama
• Työntekijöitä 20
• Kotipaikkakunta: Espoo