KASVUN ASKELMERKIT

Miksi verkkostrategia?

Strategian laatiminen helpottaa saavuttamaan liiketoimintatavoitteesi. Vahva strategia pohjautuu syvälliseen asiakasymmärrykseen. Keskitymme kohdeyleisöösi, jotta voimme suunnitella strategian heidän tarpeidensa ja mieltymystensä mukaisesti. Suunnittelemme mitkä toiminnot parhaiten tukevat tavoitettasi ja kuinka liiketoimintasi tarpeet saadaan täytettyä.

Ratkaisut

Paremmat
mahdollisuudet
menestykseen:

Markkinoinin saa tuottamaan suunnitelmallisella toiminnalla. Markkinointistrategian laatiminen auttaa selkeyttämään ja saavuttamaan parempia tuloksia. Määritellään tavoitteet ja mittarit. Perehdytään kohderyhmään ja kohdennetaan markkinointia. Tutkitaan mitä kilpailijat tekevät ja erottaudutaan kilpailijoista tarjoamalla ainutlaatuista arvoa ja hyötyä. Luodaan visuaalisesti vahva ja erottuva brändi. Luodaan kattava markkinointisuunnitelma ja aikataulut, joka sisältää valitut markkinointikanavat, tavoitteet, aikataulun ja budjetin. Seurataan, analysoidaan ja mitataan markkinoinnin tuloksia. Tarvittaessa säädetään ja optimoidaan.

Ratkaisumme:

Uusia asiakkaita voi tavoittaa hyödyntämällä monikanavaista lähestymistapaa, joka sisältää hakukoneoptimoinnin (SEO), hakukonemainonnan (SEM), sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median markkinoinnin ja suoramarkkinoinnin.

Tarjotaan ainutlaatuista arvoa ja hyötyä. Luodaan brändillesi näyttävä ja vakuuttava visuaalinen ilme. Hiotaan mm. asiakaspalvelu verkkosivustollasi kuntoon. Kerrotaan tarinasi ja brändisi tarina vakuuttamaan asiakkaasi ainutlaatuisuudestasi. Brändätään sosiaalisen median kanavat ja tuotetaan asiakasta kiinnostavaa brändiisi liittyvää sisältöä. Suunnitellaan tehokkaat mainonnan kampanjat.Ratkaisumme:

Verkkosivuston kävijät muutetaan asiakkaiksi luomalla verkkosivustollesi arvoa tarjoavaa sisältöä. Ostoprosessista tehdään asiakkaallesi mahdollisimman sujuva ja käytetään asiakkaan polun mukaisia kohdennettuja CTA:ta. Tarjotaan erityisen helppoja tapoja ottaa yhteyttä.

Asiakasvirtaa voi parantaa sivustolla varmistamalla että verkkosivustosi löytyy hakutuloksissa (SEO). On hyvä suunnitella tehokas digimainonnan strategia ajamaan kävijöitä sivustolle. Lisäksi parannetaan verkkosivuston käyttäjäkokemusta (UX) ja käytettävyyttä sekä lisätään laadukasta sisältöä.

”Oikeita asioita on tehty kun myynti on kasvanut 290%

Markku Tikkamäki
Liukuovi Center

Ratkaisut

Mitä teemme?

Ensimmäinen askel on määritellä selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet verkkostrategialle. Tavoitteet voivat olla esimerkiksi hakukonenäkyvyyden parantaminen, verkkoliikenteen lisäämiseen, konversioiden lisääminen, myynnin kasvattaminen, sosiaalisen median sitoutuminen.

Kohderyhmän määrittely: Ymmärretään kohdeyleisösi tarpeet, mieltymykset ja käyttäytymismallit verkossa. Tämä auttaa luomaan kohdennettuja ja vaikuttavia viestejä ja markkinointitoimenpiteitä.

Kilpailuanalyysi: Tutkitaan kilpailijoiden verkkoläsnäoloa, strategioita ja suorituskykyä. Tämä auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja mahdollisuudet,  sekä auttaa löytämään alueita, joilla voi erottua kilpailijoista.

SWOT-analyysi: Tehdään SWOT-analyysi (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat) sekä organisaatiostasi että ulkoisista tekijöistä, kuten markkinatrendeistä ja teknologian kehityksestä. Tämä auttaa ymmärtämään nykytilanteen ja tunnistamaan strategisen suunnan.

Pyritään tunnistamaan ne ominaisuudet ja edut joilla voitat kilpailussa (ts. asiakas valitsee yrityksesi kilpailijoiden joukosta) Kilpailetko laadulla, hinnalla vai kenties ylivoimaisella asiakaskokemuksella? Määritellään viestikärjet ja ns. USP (uniq selling propositio/point)Markkinointisuunnitelma: Tehdään tavoitteiden, kohderyhmän ja kilpailuanalyysin perusteella markkinointisuunnitelma. Tämä sisältää päätökset mm. verkkosivuston rakenteesta ja ominaisuuksista, sisällön tuotannosta ja jakelusta, sosiaalisen median läsnäolosta, hakukoneoptimoinnista, maksetusta mainonnasta ja muista markkinointitoimenpiteistä. Suunnittellaan sisältöstrategia, joka tarjoaa arvoa ja hyötyä kohdeyleisöllesi eri vaiheissa ostopolkua.

Toimenpiteet ja kanavat: Laaditaan yksityiskohtainen toimintasuunnitelma, joka kattaa tarvittavat toimenpiteet. Valitaan parhaiten kohdeyleisösi tavoittavat markkinointikanavat, kuten hakukonemarkkinointi, sosiaalinen media, sähköpostimarkkinointi, sisältömarkkinointi jne.

Aikataulu: Laaditaan aikataulu markkinointitoimenpiteille ja kampanjoille.  Määritellään miten ja milloin sisältö jaetaan eri kanavissa. Varmistetaan, että aikataulu on realistinen ja että se ottaa huomioon kausiluonteiset vaihtelut sekä mahdolliset tärkeät tapahtumat ja juhlapäivät.

Seuranta ja arviointi: Asettaan mittarit ja seurantajärjestelmät tavoitteiden seuraamiseksi ja suorituskyvyn arvioimiseksi. Kysellään asiakaspalautteita, analysoidaan säännöllisesti tuloksia ja tehdään tarvittaessa muutoksia strategiaan ja toimenpiteisiin. 

Jatkuva optimointi: Verkkostrategian laatiminen ei ole staattinen prosessi, vaan jatkuva ja iteratiivinen. Tavoitteenamme olla valmiita reagoimaan markkinatilanteen muutoksiin ja oppia omista kokemuksista jatkuvasti. Näin voidaan parantaa strategiaa ja saavuttaa entistäkin parempia tuloksia.

Varaa 30 min kartoitus

Varaa aika maksuttomaan yrityksesi verkkonäkyvyyden nykytilan kartoitukseen.