Rohkea ja ainutlaatuinen

Brändäys

vangitse huomio ja nauti tuloksista

Olemme luova digitoimisto, joka muovaa brändejä rohkealla otteella. Käytämme timanttista strategista näkemystämme luodaksemme brändin, joka tekee kohdeyleisöösi vaikutuksen  ja erottuu kilpailijoiden joukosta.

”Parasta jälkeä IKINÄ

Markku Tikkamäki
Liukuovi Center

BRÄNDIN YDIN

Brändin identiteetti

Brändin strategia

Lähdemme liikkeelle brändistrategiasta ja teemme brändäyssuunnitelman. Perehdymme yritykseen ja sen kulttuuriin sekä persoonallisuuden piirteisiin. Tutustutaan kohdeyleisöön ja kilpailijakenttään. Määritellään, miksi yritys on olemassa, mitä se haluaa saavuttaa ja miten se aikoo erottua kilpailijoistaan.

Määritellään yhdessä kanssasi:

• Missio, arvot ja visio
• Asiakaspersoonat
• Pääviestit, USP, arvolupaus

BRÄNDIN ILME

Brändin visuaalinen identiteetti

Brändäyksen seuraavassa vaiheessa luodaan yrityksellesi tai tuotteellesi brändi-ilme, joka viestii haluttua tunnelmaa ja pohjautuu arvolupaukseen. Tässä vaiheessa tarvitaan graafista suunnittelua

Kattavaan ilmeen suunnitteluun sisältyy

• Logo
• Logoversio someen
• Värimaailma
• Typografia
• Kuvatyyli
• Graafiset elementit
• Myyntiesityspohjat
• Graafinen ohjeisto

”Yhteistyössä LOCOmoin kanssa on ollut mutkatonta viedä omaa yritystoimintaa eteenpäin ja uusille tasoille. LOCOmoin tukemana yritystoiminta on voitu ylipäätään aloittaa ja sitä kehittää.”

Kati Saastamoinen
Aavalex Oy

Tutustu brändäys-palveluihimme

Brändäys palveluihimme kuuluu logosuunnittelu

Logon suunnittelu

Suunnittelemme yrityksellesi uniikin Logon jolla erotut

Brändäys palveluihimme kuulyy yrityksen visuaalisen ilmeen suunnittelu

Yritysilmeen suunnittelu

Luodaan yrityksellesi ilme, joka viestii haluttua tunnelmaa ja pohjautuu ydinsanomaan.

Brändäys palveluihimme kuuluu verkkosivujen suunnittelu

Verkkosivujen suunnittelu

Verkkosivut rakentuvat näyttävästi WorPress- julkaisualustalle, asiakaymmärryksen, avainsanojen ja liiketoiminnallisten tavoitteidesi pohjalta. 

WordPress vekkosivut
Woocommerce verkkokaupat
Learn Dash verkkokurssialusta

Brändäys prosessimme

Brändääminen on prosessi, jossa luomme, kehitämme ja tarvittaessa ylläpidämme yrityksen tai tuotemerkin identiteettiä. Tämä identiteetti kattaa kaiken, mitä yritys tai tuote edustaa, mukaan lukien visuaaliset elementit, kuten logo ja värimaailma, mutta myös yrityksen arvot, ääni, viestintätapa ja asiakaskokemus. Alla muutamia keskeisiä asioita brändin rakennusprosessistamme:

Strategia

Brändäys alkaa strategiasta. Määritellään miksi yrityksesi on olemassa, mitä se haluaa saavuttaa ja miten se aikoo erottua kilpailijoistaan.

Visuaalinen ilme

Brändin visuaalisen ilmeen suunnittelu sisältää logon, värimaailman, typografian ja muiden visuaalisten elementtien suunnittelun. Visuaalinen ilme on tärkeä, koska se auttaa asiakkaitasi tunnistamaan ja muistamaan yrityksesi helpommin.

Brändin viestintätapa

Brändeillä on tietty ääni ja tapa kommunikoida asiakkaidensa kanssa. Tämä sisältää niin kirjoitetun viestinnän kuin puhutunkin.

Brändin arvot

Brändin arvot ovat periaatteita, joiden varaan yritys rakentaa toimintansa. Nämä arvot voivat heijastua kaikessa, mitä yrityksesi tekee, ja auttavat määrittelemään sen identiteetin.

Asiakaskokemus

Brändäys vaikuttaa siihen, millainen kokemus asiakkailla on kun hän on tekemisissä yrityksesi kanssa. Tämä koskee kaikkea verkkosivujen käytettävyydestä asiakaspalveluun ja tuotteen pakkaukseen.

Seuranta ja sopeutuminen

Brändi ei ole staattinen, vaan se kehittyy ajan myötä. Brändäyksen on oltava jatkuvaa ja reagoivaa, jotta se pysyy ajan tasalla ja vastaa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Hyvä brändi voi olla kilpailuetu, kun asiakkaat luottavat siihen ja tuntevat sen.

Tiedämme miten erottaa yrityksesi kilpailijoista.