verkkosivujen hinta ja siihen vaikuttavat lukuisat eria asiat

Markkinointia & Digijuttuja

Mistä verkkosivujen hinta muodostuu?

Markkinointia & Digijuttuja

Mistä verkkosivujen hinta muodostuu?

Verkkosivujen hinta muodostuu useasta eri tekijästä. Karkeasti ottaen verkkosivujen hintaluokkaa voi määritellä niiden tavoitteiden perusteella. Jos tavoitteet ovat niukat, eipä verkkosivuiltakaan juuri mitään vaadita – kunhan ne ovat olemassa. Jos verkkosivujen tavoite on olla pelkästään käyntikorttisi netissä, ovat sivut toki mahdollista saada myös halvalla. Itse tekemällä säästää.

Jos verkkosivuille asettamasi tavoitteet ovat kuitenkin hivenen korkeammalla ja haluat verkkosivuista tukea liiketoimintasi tuottavuuteen, kannattaa niihin investoida. Myyviin ja konversiota tuottaviin verkkosivuihin sijoittamasi raha tulee sinulle varmasti moninkertaisesti takaisin.

Liiketoimintaasi tukevat verkkosivut vaativat jotain muutakin kuin valmiin ilmaisen templaten, joka pahimmassa tapauksessa saattaisi tulla vastaan myös kilpailijalla. 

Tässä muutama asia, josta liiketoimintaasi tukevien verkkosivujen hinta muodostuu..

Strategia, suunnittelu ja erottautuminen

Jotta verkkosivut tarjoaisivat kävijöille parhaan kokemuksen tulee niiden tarjota kävijää kiinnostavaa sisältöä. Jotta sisältö osataan rakentaa kävijää kiinnostavaksi tulee meidän tietää vähän tarkemmin verkkosivujen kävijöistä, mikä mieltä askarruttaa ja millä hakutermeillä he tietoa etsivät. Ennen kuin perehdytään kävijöihin ja kohderyhmään on hyvä määritellä yrityksesi liiketoimintasuunnitelma ja tavoitteet verkossa. Jotta potentiaaliset asiakkaasi päätyvät ostamaan sinulta, tulisi yrityksesi pystyä erottautumaan muista jollakin uniikilla tavalla. Yrityksesi verkkostrategia,  sekä brändäys ja siihen liittyvät toimenpiteet auttavat viemään yritystäsi kohti tavoitteita.

Verkkosivujen rakenteen ja ulkoasun suunnittelu

Kun tavoitteet ja strategia on määritelty alkaa verkkosivujen rakenne ja sisältö hahmottua. Ja mikä parasta, olemme turvallisella tiellä, kun suunnitelmat ovat selkeät. 

Sivuston rakenteesta piirretään ensin sivustokartta ja ulkoasusta ”rautalankaversio”. Sivuston rakenne määräytyy strategiasuunnitelman pohjalta ja mm. hakukoneiden kannalta tärkeät sivujen linkitykset tulevat näin mietittyä. Kävijä etenee sivulla ostopolun vaiheita pitkin kohti konversiota, eli sitä toimintaa kohti, jota kävijän toivottiinkin tekevän. 

Verkkosivujen ulkoasun suunnittelee graafinen suunnitelija, joka on erikoistunut verkkosivujen ulkoasun suunnitteluun ts. UI&UX-designer tai web-designer.

Jos yrityksellesi ei vielä ole suunniteltu yritysilmettä, on hyvä aloittaa projekti siitä. Yrityksesi visuaalinen ilme tulisi olla johdonmukainen verkkosivuilla sekä kaikkialla muuallakin, missä yrityksesi näkyy, (some kanavat,  myyntiesitykset, myymälät, pakkaukset, jne.) Yritysilmeen suunnittelussa määritellään mm. brändin värit, kuvamaailma sekä suunnitellaan logo.

Verkkosivujen hintaan vaikuttaa myös tekninen toteutus

Verkkosivut rakennetaan lähes poikkeuksetta jonkinlaisen sisällönhallintaohjelmiston päälle. WordPress perustuu avoimeen lähdekoodiin, jonka kehitys ei ole sidoksissa yhteen toimijaan. Tämä luo turvaa esim. tietoturvahaavoittuvuuksissa, jolloin kehittäjäyhteisöstä löytyy usein virheen korjaus nopeastikin. 

Verkkosivujen toiminnallisuuksien vaativuus vaihtelee sen mukaan mitä liiketoiminnallisia tarpeita verkkosivuilta vaaditaan. Jos sivuille tarvitaan tarjouspyyntölomake, tämä ei ole teknisesti kovin vaativa toiminnallisuus. Jos yrityksesi puolestaan myy esim. palvelua, johon toivot asiakkaasi pystyvän varaamaan vapaan ajan, tai sivustollasi myydään kustomoitavia tuotteita, jotka asiakas suunnittelee sovelluksella ja laskee sille hinnan, ovat tämän kaltaiset toiminnallisuudet vaativampia ja niiden rakentaminen vie luonnollisesti enemmän aikaa ja resursseja.

Verkkosivujen sisällöntuotto teksti ja kuvat

Verkkosivujen hintaa voi laskea tuottamalla sisältötekstit itse. Jos kuitenkin tarvitaan ammattilaista tuottamaan verkkosivujen sisältötekstit, vaatii se ammattilaiselta oman aikansa, joka näin ollen lisää kustannuksia. Kuvasisällön tuottamisessakin on mahdollisuus säästää kustannuksissa, mutta suosittelemme jättämään päälinjojen suunnittelun graafikolle laadun säilyttämiseksi. Verkkokaupassa esim. omien tuotekuvien lisääminen säästää ison osan kustannuksista, mutta tässäkin tapauksessa kannattaa muistaa laatu. Jos esimerkiksi tuotekuvat ovat pimeitä ja tuotelistaussivulla eri kokoisia , ne eivät houkuttele ostamaan.

Verkkosivujen ylläpito 

Verkkosivut vaativat ylläpitoa muuten tietoturvahaavoittuvuuksien riski kasvaa. Julkaisujärjestelmiin kuten WordPress on aika-ajoin saatavilla päivitys, joka korjaa näitä haavoittuvuuksia, tai tuo uusia kehittyneempiä versioita käyttäjien elämää helpottamaan. Palvelin puolella tapahtuu myös kehitystä, jonka mukana on pysyttävä.  Verkkosivut voivat mennä rikki jos ne eivät ole ajantasalla mm. vanhan PHP-version poistuessa käytöstä.

Verkkosivujen web-hotelli eli palvelintila

Verkkosivut sijaitsevat aina jollakin palvelimella, josta verkkosivuille varattu tila maksaa. Palvelimellakin on merkityksensä. Jos verkkosivut lepäävät hitaalla tai muutoin huonompilaatuisella palvelimella, on sillä vaikutuksensa sivuston latausnopeuteen. Hakukoneet tunnetusti tykkäävät nopeasti latautuvista sivuista, joka vaikuttaa näin ollen sivustosi sijoittumiseen hakutuloksissa. Panosta siis hyvään palvelimeen.

Toiveena verkkosivut jotka tukevat myyntiä?