Case LIUKUOVI CENTER2019-01-22T12:01:05+00:00

Project Description

CASE LIUKUOVI CENTER

Myynti kasvanut

290%

LOCOmoin DigiManager-palvelulla
Liukuovi Centerille huikeita tuloksia!

HAASTEET

Lähtötilanne

Liukuovi Center oli toiminut kivijalkaliikkeenä jo vuosia. Kilpailu oli jatkuvasti kiristynyt ja asiakkaat sitä mukaa vähenneet. Joka vuosi liikevaihto laski ja pikkuhiljaa tulos kääntyi pakkaselle. Liukuovi Centerin omistaja Markku harkitsi jo laittavansa lapun luukullle..

Mutta suunnitelmiin tuli sittenkin muutos..

MITEN  PALVELUSTA OLI APUA?

LOCOmoin digiMANAGER-PALVELULLA MYYNTI KASVUUN

digiMANAGER-palvelu on saanut Liukuovi Centerille huikeita tuloksia aikaan, verrattain nopeassa tahdissa. digiMANAGER-palvelussa on mahdollista saada yhdellä sopimuksella koko digimarkkinoinnin tiimi käyttöön.

Projekti käynnistettiin tutkimuksilla ja work-shopilla. Kartoitimme nyky-tilanteen, tuotteen hyödyt kilpaileviin tuotteisiin nähden sekä tutustuimme tarkemmin koko kilpailijakenttään. Laadimme  brändisuunnitelman ja digimarkkinoinnin strategian.

Suunnittelimme Liukuovi Center.fi  brändi-identiteetin.

Suunnittelimme ja toteutimme Liukuovi Centerille verkkokaupan WordPress julkaisujärjestelmän päälle. 

Liukuovi Centerille määriteltiin ostajapersoonat perustuen kerättyyn asiakastietoon, sekä LOCOmoin tekemiin tutkimuksiin. Näin selvitimme, millaisia ostajat ovat, mistä heidät tavoittaa, sekä kuinka heihin voidaan vaikuttaa. Samalla LOCOmoi teki avainsana-analyysin, joka kertoo, millaisilla termeillä vastaavia tuotteita ja palvelua etsitään hakukoneissa, ja kuinka LiukuoviCenter sijoittui hakutuloksissa.

Yhdelle persoonista tehtiin asiakaspolun mallinnus, josta selviää, millaisissa kanavissa asiakas liikkuu, millainen on hänen ostokäyttäytymisensä sekä mitkä ovat hänen tunteensa ja tavoitteensa.

Laadimme sisältösuunnitelman, joka ohjaa asiakkaan juuri häntä kiinnostavan tiedon pariin, sekä herättää kiinnostuksen tuotteen ostamiseksi.

Avainsana-analyysin pohjalta suunnittelimme Googlemainonnan strategian ja mainosviestit.

LIUKUOVI CENTERIN OMISTAJA MARKKU SANOO

“Oikeita asioita on tehty, kun myynti on kasvanut 290%”

Markku kertoo olevansa tyytyväinen DIGImanager-palveluun.

Locomoin kanssa työskentely on  helppoo ku heinän teko. LOCOmoin tiimi on oppinut toimialasta paljon mikä edelleen helpottaa yhteistyötä.”

 “Oikeita asioita on tehty kun myynti on kasvanut 290% ja joka on 199% parempi kuin toimialalla.”

TULOKSET 

Tappiollisesta liiketoiminnasta voittoa tuottavaksi yritykseksi

Brändin kirkastus, uuden verkkopalvelun lanseeraus sekä jatkuva digimarkkinoinnin-palvelu nostaa Liukuovi Centerin tappiollisesta liiketoiminnasta voittoa tuottavaksi yritykseksi rajusti kiristyneessä kilpailussa. Verkkopalvelun kävijämäärien kasvu on yli 2000%. Liikevaihto on tähän mennessä kasvanut huikeat 57% vuodesta 2017.

Asiakashyödyt:
– Uuden jakelukanavan perustaminen, koko suomen kattava markkina
– Verkkopalvelun kävijämäärien kasvu yli 2000%
– Konversioprosentti kasvanut yli 50%
–  Liikevaihdon kasvu 57%
– Asiakaspalvelun kehittyminen, chat, (vuorovaikutteisuus)
– Toimivat mittarit myynnin ja markkinoinnin yhteistyölle (analytiikka)
– Myynnin tehostaminen