verkkosivujen hinta ja siihen vaikuttavat lukuisat eria asiat

Markkinointia & Digijuttuja

Mistä verkkosivujen hinta muodostuu?

Markkinointia & Digijuttuja

Mistä verkkosivujen hinta muodostuu?

Verkkosivujen hinta muodostuu puhtaasi niiden rakentamiseen käytettävästä ajasta ajasta. Aika, joka yksilöllisen verkkosivuston rakentamiseen tarvitaan, puolestaan hahmottuu verkkosivujen tavoitteista ja yrityksesi liiketoiminnallisista tarpeista verkossa. Jos tavoitteet ovat niukat eipä verkkosivuiltakaan juuri mitään vaadita. Kunhan ne ovat olemassa. Jos verkkosivujen tavoite on olla käyntikorttisi netissä, on sivut toki mahdollista saada myös halvalla.

Räätälöidyt, “myyvät” verkkosivut vaativat jotain muutakin kuin julkaisujärjestelmän ja logon. Räätälöidyt verkkosivut eivät myöskään käytä valmista ulkoasua, joka pahimmassa tapauksessa saattaisi tulla vastaan myös kilpailijalla. 

Tässä muutama asia, josta myyvien verkkosivujen hinta muodostuu..

Strategia, suunnittelu ja erottautuminen

Jotta verkkosivut tarjoaisivat kävijöille parhaan kokemuksen tulee niiden tarjota kävijää kiinnostavaa sisältöä. Jotta sisältö osataan rakentaa kävijää kiinnostavaksi tulee meidän tietää vähän tarkemmin verkkosivujen kävijöistä, mikä heitä kiinnostaa ja millä hakutermeillä he tietoa etsivät. Ennen kuin perehdytään kävijöihin ja kohderyhmään on hyvä määritellä yrityksesi liiketoimintasuunnitelma ja tavoitteet verkossa. Jotta potentiaaliset asiakkaasi sitten osaisivat valita yrityksesi muiden samakaltaisten joukosta, tulisi yrityksesi pystyä erottautumaan muista jollakin uniikilla tavalla. Yrityksesi verkkostrategia, suunnitelma sekä brändäys ja siihen liittyvät toimenpiteet auttavat viemään yritystäsi kohti tavoitteita.

Verkkosivujen rakenteen ja ulkoasun suunnittelu (mockup/leiskat)

Kun tavoitteet ja strategia on määritelty alkaa verkkosivujen rakenne ja sisältö hahmottua helpommin. Ja mikä parasta, olemme turvallisella tiellä kohti tavoitteita, kun suunnitelmat ovat selkeät. 

Sivuston rakenteesta piirretään sivustokartta ja ulkoasusta ”rautalankaversio”. Sivuston rakenne määräytyy strategiasuunnitelman pohjalta ja mm. hakukoneiden kannalta tärkeät sivujen linkitykset tulevat näin mietittyä. Kävijä etenee sivulla ostopolun vaiheita pitkin kohti konversiota, eli sitä toimintaa kohti, jota kävijän toivottiinkin tekevän. 

Verkkosivujen ulkoasun suunnittelee graafinen suunnitelija, joka on erikoistunut verkkosivujen ulkoasun suunnitteluun ts. UX-designer tai web-designer. Jotta yrityksesi brändi olisi johdonmukainen verkkosivuilla ja kaikkialla muuallakin, missä yrityksesi näkyy, (some kanavat,  myyntiesitykset, pakkaukset, käyntikortit, jne.) tulisi yrityksellesi suunnitella yritysilme. Yritysilmeen suunnittelussa määritellään mm. brändin värit, kuvamaailma sekä suunnitellaan logo.

Verkkosivujen hintaan vaikuttaa myös tekninen toteutus

Verkkosivut rakennetaan lähes poikkeuksetta jonkinlaisen sisällönhallintaohjelmiston päälle. WordPress perustuu avoimeen lähdekoodiin, jonka kehitys ei ole sidoksissa yhteen toimijaan. Tämä luo turvaa esim. tietoturvahaavoittuvuuksissa, jolloin kehittäjäyhteisöstä löytyy usein virheen korjaus nopeastikin. 

Verkkosivujen toiminnallisuuksien ”järeys” vaihtelee sen mukaan mitä liiketoiminnallisia tarpeita verkkosivuilta vaaditaan. Jos sivuille tarvitaan tarjouspyyntölomake, tämä ei ole teknisesti kovin vaativa toiminnallisuus. Jos yrityksesi puolestaan myy esim. palvelua, johon toivot asiakkaasi pystyvän varaamaan vapaan ajan, tai sivustollasi myydään kustomoitavia tuotteita, jotka asiakas suunnittelee sovelluksella ja laskee sille hinnan, ovat tämän kaltaiset toiminnallisuudet vaativampia ja niiden rakentaminen vie luonnollisesti enemmän aikaa ja resursseja.

Verkkosivujen sisällöntuotto teksti ja kuvat

Verkkosivujen hintaan voi vaikuttaa alentavasti tuottamalla sisältötekstit itse. Jos kuitenkin tarvitaan ammattilaista tuottamaan verkkosivujen sisältötekstit, vaatii se ammattilaiselta oman aikansa, joka näin ollen lisää kustannuksia. Kuvasisällön tuottamisessakin on mahdollisuus säästää kustannuksissa, mutta suosittelemme jättämään päälinjojen suunnittelun graafikolle laadun säilyttämiseksi. Verkkokaupassa esim. omien tuotekuvien lisääminen säästää ison osan kustannuksista, mutta tässäkin tapauksessa kannattaa muistaa laatu. Kuvien samankaltaisella taustalla ja koolla on merkityksensä. Jos kuvat ”pomppivat riveillä” ja ovat pimeitä, ne eivät houkuttele ostamaan.

Verkkosivujen ylläpito 

Verkkosivut vaativat ylläpitoa muuten tietoturvahaavoittuvuuksien riski kasvaa. Julkaisujärjestelmiin kuten WordPress on aika-ajoin saatavilla päivitys, joka korjaa näitä haavoittuvuuksia, tai tuo uusia kehittyneempiä versioita käyttäjien elämää helpottamaan. Palvelin puolella tapahtuu myös kehitystä, jonka mukana on pysyttävä, muutoin verkkosivut voivat mennä rikki. esim. vanhan PHP-version poistuessa käytöstä.

Verkkosivujen web-hotelli eli palvelintila

Verkkosivut sijaitsevat aina jollakin palvelimella, josta verkkosivuille varattu tila maksaa. Palvelimellakin on merkityksensä. Jos verkkosivut lepäävät hitaalla tai muutoin huonompilaatuisella palvelimella, on sillä vaikutuksensa sivuston latausnopeuteen. Hakukoneet tunnetusti tykkäävät nopeasti latautuvista sivuista, joka vaikuttaa näin ollen sivustosi sijoittumiseen hakutuloksissa.